Garbiarstvo

Ide o remeselnú a domácu výrobu, zameranú na spracovanie surových zvieracích koží na useň. Do 18. storočia spracovávali kožu aj ševci, ktorí ju potrebovali na výrobu lacnejšej obuvi. V garbiarstve sa pritom na činenie koží používalo trieslo z kôry a rôznych častí duba, z kôry smreka, vŕby, smrekovca opadavého, brezy, javora, topoľa, bazy, jarabiny alebo liesky. Od 80. rokov 19. storočia sa prírodné trieslo nahrádzalo chrómovými soľami. Na odstránenie srsti sa zas používalo najmä vápno. 

Najprv z kože zostrúhali zvyšky mäsa a šliach a potom ju dali vylúhovať do vody s trieslom, ktoré kožu i zafarbilo. Aby koža dostala mäkkosť a lesk, natierali ju lojom, masťou alebo leštili voskom. Spracované kože sa následne predávali iným remeselným špecialistom (obuvníkom, čižmárom, sedlárom, remenárom, brašnárom alebo kníhviazačom) ako materiál na ďalšie spracovanie. 

Najstarší údaj o garbiaroch v sninskom regióne pochádza z roku 1869 a viaže sa na Sninu (Gergely Hotvath, narodený v roku 1814 v Jasenove). V prvej polovici 19. storočia zas v Jozefovej doline, v rámci železiarne, existovala samostatná garbiareň (zanikla pred rokom 1869). Na konci 19. storočia sa uvádza jeden garbiar v Zboji, na začiatku 20. storočia sa v Snine (vrátane Jozefovej doliny) – ako remeselníci – spomínajú traja garbiari. 

Garbiarstvo ako samostatné remeslo dosiahlo na Zemplíne vrchol svojho rozvoja na prelome 19. a 20. storočia, pričom sa rozvíjalo najmä v okolí Michaloviec (bolo tu 9 garbiarov, v susedných Stráňanoch dokonca 11), v Humennom (12 garbiarov) a vo Vranove nad Topľou (7 garbiarov). 

V sninskom regióne, predovšetkým v obciach Uličskej a Ublianskej doliny, ponúkali svoje služby garbiari z Malého Berezného a Veľkého Berezného (Ukrajina). 

Rozšírenie remesla v sninskom regióne:

Edit Delete
Záznam o garbiarskom majstrovi v Snine Jurajovi Horvathovi v prvom súpise obyvateľstva Uhorska z roku 1869.

Záznam o garbiarskom majstrovi v Snine Jurajovi Horvathovi v prvom súpise obyvateľstva Uhorska z roku 1869.

Garbiareň v Jozefovej doline na katastrálnej mape Sniny z roku 1869 (dom č. 20).

Garbiareň v Jozefovej doline na katastrálnej mape Sniny z roku 1869 (dom č. 20).