Zdobenie kraslíc

Ide o domáce zdobenie vajíčok na veľkonočné sviatky. V sninskom regióne bola pritom najviac rozšírená jedna z najstarších techník zdobenia vajíčok – technika voskovej batiky. Táto archaická forma zdobenia spočívala v striedavom farbení a voskovaní. 

Charakteristická je tak viacfarebná výzdoba (červená, modrá, zelená, žltá – najviac sedem farieb). Ornamenty sa vytvárali nanášaním roztopeného včelieho vosku na škrupinu a následným namáčaním v roztoku s prírodnými farbivami. Postupovalo sa pritom od najsvetlejšieho roztoku po najtmavší. Na každej vrstve sa voskom vytvoril ornament, ktorý konzervoval príslušný farebný odtieň na škrupinke pod ním pri namočení do ďalšieho roztoku. Vosk sa v tomto regióne nanášal najmä pomocou špendlíkových hlavičiek rôznej veľkosti. Základné tvary, pomocou ktorých sa vytváral ornament, predstavovali bodka a kvapka (tá vznikala predĺžením bodky pohybom ruky). Na záver sa vosk na vajíčku nahrial a zotrel, čím boli odhalené jednotlivé farebné ornamenty. 

V minulosti sa na zdobenie zvyčajne používali dostupné uvarené vajíčka (hlavne slepačie, v niektorých lokalitách i kačacie či husacie), ktoré sa nevyfukovali. Verilo sa totiž, že vajíčko má plnú magickú moc iba neporušené. Neskôr, keď sa zmenila funkcia zdobenia a obdarovávania z magicko-obradového daru na estetickú, kvôli dlhšej trvanlivosti a ľahšej manipulácii sa na zdobenie začali používať výduvky. K pôvodným archaickým technikám sa tiež začali pridávať ďalšie techniky, ale aj druhy vajíčok (pštrosie, prepeličie, holubie), resp. zdobenie rôznych materiálov v tvare vajíčka (polystyrénové formy, vajíčka z papiera, zo skla alebo z dreva). Spomedzi všetkých techník a kombinácií možno okrem voskovej batiky spomenúť i voskovanie, farbenie, madeiru, patchwork, odrôtovanie, olepovanie, leptanie, quilling, aplikáciu paličkovanej čipky alebo háčkovanie. 

V sninskom regióne – podobne, ako v iných regiónoch – predstavovali kraslice (pisanki) odmenu, ktorú dostávali mládenci od dievčat za oblievačku na Veľkonočný pondelok. Išlo najmä o techniky voskovania, voskovej batiky či vyškrabávania. V roku 1959 sa tu zdobeniu kraslíc venovali v obciach – Brezovec (Mária Pavlovičová, Anna Kičevová), Dúbrava (Júlia Paulinová, Anna Gejzová), Hostovice (Ján Olenovčin ml.), Kolonica (Mária Sabačová), Ladomirov (Mária Kobanová), Nová Sedlica (Marta Diničová, Janka Gičová, Mária Prokopová), Ostrožnica (Anna Masičová), Parihuzovce (Anna Jacošová, Mária Lukačejdová), Pichne (Mária Popadičová), Runina (Viera Černegová), Ruská Volová (Helena Šuličová), Ruské (Helena Baliková, Júlia Hribová), Smolník (Helena Lipová), Strihovce (Anna Apiarová), Ubľa (Mária Čopová, Anna Wajchapartová), Uličské Krivé (Helena Hricová), Veľká Poľana (Ján Kriška), Zemplínske Hámre (Mária Zenknerová) a Zvala (Anna Klecová).  Zhotovovali jednofarebné, viacfarebné i voskované kraslice. Regionálnou zvláštnosťou bola technika nalepovania voskových šúľkov na vajíčka (Kolonica) a zdobenie voskovou tyčkou (Kalná Roztoka).  

Zdobeniu vajíčok sa dodnes vo väčšej miere (na predaj alebo výstavy) v sninskom okrese venujú viaceré ženy aj muži, a to zo Sniny, Stakčína, z Belej nad Cirochou a Kolonice. V mnohých domácnostiach sa však kraslice zdobia iba pre vlastnú potrebu, resp. ako ukážka pre deti. 

Zdobenie kraslíc ako výrazný výtvarný prejav veľkonočného zvykoslovia bolo rozšírené vo všetkých regiónoch Zemplína. Severný Zemplín bol pritom známy technikou zdobenia vajec voskom a voskovou batikou. Najväčší rozvoj dosiahlo dané remeslo hlavne v medzilaboreckom regióne (Čertižné, Zbudská Belá, Borov), ktorý je známy farebnou pestrosťou kraslíc, zhotovovaných už spomínanými dvoma technikami. Ďalšie strediská, využívajúce uvedenú techniku, sa nachádzajú v okrese Humenné (Oľka, Repejov). Kraslice zo sobranského, z michalovského a vranovského regiónu boli farebne menej výrazné, pričom sa používali i techniky olepovania slamou alebo farbenia v odvare z cibuľových šupiek. 

V rámci výskumu bolo dané remeslo historicky zaznamenané vo všetkých obciach sninského regiónu. V zbierkových fondoch zemplínskych múzeí a v rôznych iných zbierkových fondoch je toto remeslo zdokumentované v štyroch obciach sninského regiónu. Konkrétne ide o kraslice v zbierkovom fonde VM HE. 

V súčasnosti sa zdobeniu kraslíc v sninskom regióne venuje Jarmila Lattová v Stakčíne. 

Rozšírenie remesla v sninskom regióne:

Edit Delete