Tesárstvo

Ide o remeslo, špecializované na opracovanie guľatiny a zhotovovanie drevených stavieb, krovov, technologických zariadení (mlynov, válch, stúp), mostov či lávok. 

Tesárske práce pre dedinských obyvateľov pritom vo veľkej miere vykonávali domáci výrobcovia – špecialisti; k zložitejším konštrukciám zas prizývali remeselníkov. Tesárske práce vykonávali aj mlynári. 

Vrchol tesárskeho umenia v sninskom regióne predstavujú drevené chrámy, ktoré vždy stavali miestni majstri. 

Najstaršie údaje o tesároch v sninskom regióne sa zachovali v urbári humenského panstva z roku 1612. Tesári vtedy žili v obciach Pčoliné (Lukáč Rusko, Mikula Vološin, Pavol Rusin), Uličské Krivé (Simko Gavuroviat), Osadné (Fedor Vološin), Stakčín (Ivan Macikoviat, Dmitro Hermanov, Lazur Baniaz, Vasiľ Haluska), Kalná Roztoka (Vasiľ Radikov), Veľká Poľana (Olexa Didirka) a Zboj (Lukáč Paskov). 

V roku 1869 boli tesári aj v Jozefovej doline (Ján Barna, narodený v roku 1821 vo Vydrani; Jozef Sás, narodený v Maňove, Šariš; Ján Zavacký, narodený v roku 1817 v Šariši; Fric Harcer, narodený v roku 1820), Ruskom (Juraj Roháč, narodený v roku 1825 v Roztokách, Poľsko, ktorý bol zároveň i mlynárom), Snine (Michal Grajcor, narodený v roku 1830), Starine (Ján Marko, narodený v roku 1819 v Starine) a Stakčíne (Jozef Popovič, narodený v roku 1830 v Michalovciach, ktorý bol zároveň aj mlynárom). 
Na začiatku 20. storočia v sninskom regióne pôsobili tesári v obciach Belá nad Cirochou (1), Dlhé nad Cirochou (1), Dara (1), Ladomirov (1) a Ubľa (1). 

Tesárstvo patrilo medzi všeobecne rozšírené remeslá v zemplínskom regióne. 

V rámci výskumu bolo remeslo historicky zaznamenané v 38 obciach sninského regiónu. V zbierkových fondoch zemplínskych múzeí a v rôznych iných zbierkových fondoch je dané remeslo zdokumentované v 13 obciach sninského regiónu. Ide predovšetkým o mlynce (žarnovy) a tesárske nástroje z Ladomirova (1), Novej Sedlice (2), Príslopu (1), zo Stakčína (3), z Ruského (2), Uble (2) a zo Sniny (7). 

Osobitnú pozornosť si pritom zasluhujú drevené chrámy v obciach Hrabová Roztoka, Jalová, Kalná Roztoka, Nová Sedlica (prenesený do skanzenu VM HE), Ruský Potok, Šmigovec, Topoľa, Uličské Krivé, Zboj (prenesený do skanzenu ŠM BJ), resp. torzo veže z Kalnej Roztoky (prenesené do obce Topoľa). 

Rozšírenie remesla v sninskom regióne:

Edit Delete