Remenárstvo

Ide o domácu i remeselnú výrobu remeňov, popruhov, konských postrojov, opaskov, hnacích remeníc transmisií vodných kolies a parných motorov. Drobnými remenárskymi výrobkami, ktoré slúžili roľníckemu obyvateľstvu, boli pritom návlaky (remene na uväzovanie krpcov) a ozdobné remene na haleny a širice. 

Široký sortiment remenárskych výrobkov umožňoval uplatnenie tohto remesla najmä tam, kde bolo vo zvýšenej miere rozšírené povozníctvo, teda v blízkosti baní, hút, v oblastiach intenzívnej ťažby dreva a prosperujúceho obchodu. Remenári tak vyrábali vybavenie pre záprah a pre potreby furmanov (štverne, uzdy, popruhy, chomúty, ohlávky, opraty, strmene, biče alebo korbáče), resp. remene na rôzne iné účely (remienky na cepy, rozličné tašky a opasky, ktoré chránili telo a boli i bezpečnou skrýšou peňazí). 

Najstaršie údaje, súvisiace s remenárstvom v sninskom regióne, sa zachovali v urbári humenského panstva z roku 1612. V tom čase museli konský popruh odovzdávať v Brezovci, Dúbrave, Čukalovciach, Hostoviciach, Hrabovej Roztoke, Kalnej Roztoke, Kolbasove, Kolonici, Michajlove, Osadnom, Ostrožnici, Parihuzovciach, Pčolinom, Pichnom, Príslope, v dedine Rozdiel, v Runine, Ruskej Volovej, Ruskom, Snine, Smolníku, Stakčíne, Stakčínskej Roztoke, Starine, Strihovciach, Šmigovci, Topoli, Ubli, Uliči, Uličskom Krivom, Zboji, vo Zvale a Veľkej Poľane. 

Remenárstvo ako samostatné remeslo je v sninskom regióne doložené v roku 1869 v Snine (Karol Stec, narodený v roku 1840 v Snine). V polovici 20. storočia sa remenárstvom zaoberali v Snine (Švenk) a Starine. 

Remenárstvo na Zemplíne predstavovalo rozšírené remeslo. Okrem ľudovej výroby opaskov – čerezov a káps – sa ich remeselná výroba rozšírila v mestách. V Humennom tiež v roku 1717 vznikol cech remenárov. Ďalšie remenárske dielne vznikli v mestách Michalovce, Snina a Vranov nad Topľou, pričom sa zameriavali na výrobu postrojov, okrajovo aj na výrobu opaskov a káps. 

V rámci výskumu bolo uvedené remeslo historicky zaznamenané v 33 obciach sninského regiónu. V zbierkových fondoch zemplínskych múzeí a v rôznych iných zbierkových fondoch je toto remeslo zdokumentované v ôsmich obciach sninského regiónu. Ide predovšetkým o štverne, uzdy, popruhy (konské i kravské), chomúty, ohlávky, opraty, strmene, biče a cepy, resp. remienky na cepoch; najviac zbierkových predmetov pochádza zo Sniny (39), z Ruského (7), Dary (7) a zo Stakčína (7). Osobitnú pozornosť si zasluhuje zdobený pastiersky bič zo Stakčína, ktorý sa nachádza v zbierkach ZM MI. 

Rozšírenie remesla v sninskom regióne:

Edit Delete