Kotlárstvo – medikováčstvo

Toto remeslo je zamerané na výrobu nádob, misiek, kotlov, riadu pre potreby domácností, remesiel a priemyslu, krytiny z medeného plechu či iných úžitkových, resp. umeleckých výrobkov. Predmety sa pritom vyrábali z medeného plechu kovaním (tepaním) za studena. 

Do polovice 18. storočia sa kotlárska výroba sústreďovala najmä na východnom Slovensku a v mediarskych hámroch. 

V sninskom regióne je kotlár doložený iba v roku 1828, a to v Snine – bol ním Teodor Polák. 

Remeslo bolo v rámci Zemplína rozšírené iba vo väčších mestách – v Humennom, Michalovciach a vo Vranove nad Topľou; odtiaľ sa potom rozšírilo aj do sninského regiónu. 

Pri výskume bolo spomínané remeslo historicky zaznamenané v jednej obci sninského regiónu. V zbierkových fondoch zemplínskych múzeí a v rôznych iných zbierkových fondoch je uvedené remeslo zdokumentované v troch obciach sninského regiónu. Konkrétne ide o medenú nádobu zo Stakčína (nachádza sa v zbierkach OM ST) a kotlíky z Ruského a zo Sniny (v zbierkach VM HE). 

Rozšírenie remesla v sninskom regióne:

Edit Delete