Košikárstvo

Ide o domáce pletenie, prípadne i predaj predmetov z prútia, koreňov drevín, lubov, kukuričného šúpolia či slamy. Najviac rozšírená bola pritom výroba košov z prútia. 

Na pletenie sa používalo prútie s kôrou (nelúpané alebo zelené prútie), prípadne sa pred pletením šúpalo, štiepalo či varilo. Najčastejšie sa zhotovovali opálky na zemiaky (košariky) a na nosenie krmiva pre dobytok (košare). Z vŕbových prútikov boli zhotovované aj veľké koše na vozy. 

Košikárstvo v sninskom regióne bolo všeobecne rozšírené v každej obci ako domáca výroba. 

Toto remeslo patrí medzi najrozšírenejšie na Zemplíne. Rozvetvenú výrobu košikárskych výrobkov si pritom vynútila ich všestranná úžitkovosť a potreba v poľnohospodárstve či domácnostiach. V roku 1912 bola tiež založená pokusná košikárska dielňa a škola v Humennom, ktorá usporadúvala kurzy pre vedúcich košikárskych dielní. 

V rámci výskumu bolo spomínané remeslo historicky zaznamenané vo všetkých obciach sninského regiónu. V zbierkových fondoch zemplínskych múzeí a v rôznych iných zbierkových fondoch je toto remeslo zdokumentované v deviatich obciach sninského regiónu. Ide predovšetkým o koše a košíky rôznych veľkostí a funkcií – napr. aj o koše na vozy či uhliarske lubové koše; najviac zbierkových predmetov pritom pochádza zo Sniny (20). Medzi zaujímavé exponáty sa radia napr. topánky zo šúpolia zo Stakčína i vedierka z kôry, nachádzajúce sa v zbierkach ZM MI. 

V roku 1959 sa košikárstvu venovali remeselníci podľa nasledujúceho sortimentu v obciach:
  • košikárske výrobky z lieskových lubov: Belá nad Cirochou (Ján Dudič), Kolonica (Mikuláš Ceľuch, Vasiľ Vasilenko),  Nová Sedlica (Vasiľ Sjanský, Vasiľ Koriňanský, Ján Runčák), Strihovce (Vasiľ Bandurič, Vasiľ Ferko), 
  • košikárske výrobky z lúpaného prútia: Brezovec (Vasiľ Micák), Dlhé nad Cirochou (Ján Krivjančin, Jozef Kriviančin, Ján Rajňak), Dúbrava (Vasiľ Hamarič), Nová Sedlica (Vasiľ Sjanský, Vasiľ Koriňanský, Ján Runčák), Zboj (Juraj Rusič), 
  • košikárske výrobky z vareného prútia: Zboj (Juraj Rusič),
  • košikárske výrobky zo zeleného prútia: Topoľa (Demeter Rošš), Ubľa (Juraj Kertisa), Ulič (Vasiľ Šulič),  
  • vianočné ozdoby zo slamy: Brezovec (Mária Pavlovičová), 
  • klobúky zo slamy: Parihuzovce (Andrej Cylip), 
  • papuče z kukuričného šúpolia: Ulič (Anna Šuličová), Uličské Krivé (Helena Hricková).

V súčasnosti sa košikárstvu v sninskom regióne venuje Vasiľ Poľanský v Snine. 

Rozšírenie remesla v sninskom regióne:

Edit Delete