Kolárstvo

Ide o remeselnú a domácu výrobu kolies, vozov, saní, kočov, dreveného náradia a nástrojov. Základom kolárstva bola pritom výroba drevených kolies. Výsledné produkty obsahovali i prvky výroby kováčov – išlo napr. o rôzne obruče, kovania či iné konštrukčné prvky, ktoré boli odolnejšie ako drevo. 

V súvislosti s vybavením kolárskej dielne (točovka, obojručné stolce, píly, dláta, motyčky, sekery alebo hoblice – ponky) sa drevo upravovalo hlavne strúhaním, kresaním, ohýbaním a točením. Pri výrobe jednotlivých súčastí kolies sa tiež používali rôzne druhy dreva. 

Najstaršie údaje o kolároch v sninskom regióne sa zachovali v urbári humenského panstva z roku 1612. V Snine boli vtedy kolármi Labos Macko (libertín) a Vasilčať Hric (libertín). 

V roku 1869 sú kolári spomínaní v obciach Belá nad Cirochou (Pavol Burik, narodený v roku 1840 v Belej nad Cirochou), Hostovice (Gergely Vohran, narodený v roku 1829 v Bereznici, Poľsko), Kolonica (Chája Lȁchman, narodený v roku 1810 v Smolníku), Stakčín (Michal Hančak, narodený v roku 1845) a Starina (Andrej Perexta, narodený v roku 1897 v Starine). Na začiatku 20. storočia sa kolárske dielne nachádzali v Snine (2), Kolbasove (2) a Uličskom Krivom (2), v polovici 20. storočia aj v obciach Pichne a Ubľa. Kolárom v roku 1959 v Uličskom Krivom bol Peter Huda.

Kolárstvo patrilo medzi všeobecne rozšírené remeslá vo všetkých zemplínskych regiónoch.

V rámci výskumu bolo toto remeslo historicky zaznamenané v 20 obciach sninského regiónu. V zbierkových fondoch zemplínskych múzeí a v rôznych iných zbierkových fondoch je remeslo zdokumentované v ôsmich obciach sninského regiónu. Ide predovšetkým o kolesá, vozy, vozíky, sane a kolárske nástroje (kobulina, obojručný nôž, vrtáky); najviac zbierkových predmetov pritom pochádza zo Sniny (33), z Ruského Potoka (9), Veľkej Poľany (4), Kolbasova (10) a zo Stakčína (9). 

Vybavenie kolárskej dielne z Ruského Potoka je v súčasnosti vystavené v skanzene VM HE, a to v komore domu z Oľšinkova. 

Priamo v sninskom regióne sa zachovala jedna kolárska dielňa (spolu s kováčskou) z obce Kolbasov z roku 1898, ktorá bola v roku 2018 premiestnená do obce Stakčín. 

Rozšírenie remesla v sninskom regióne:

Edit Delete