Debnárstvo

Predstavuje remeselnú i domácu výrobu drevených nádob z dúžok, spojených drevenými alebo kovovými obručami. Výsledné produkty sa používali na prípravu, uskladnenie a transport tekutín, potravín či iného tovaru. Sudy a kade sa pritom vyrábali z tvrdého dubového dreva, gelety, šafle, sudy (bočki), vedrá, džbery, putne, kanvy, mútovníky, šechtáre, korce a nádoby na pranie a vyváranie bielizne zas z mäkkého jedľového alebo smrekového dreva. 

Debnárstvo v sninskom regióne bolo závislé od poľnohospodárstva, vinohradníctva (vínna réva sa v Snine pestovala od 16. do 19. storočia), pivovarníctva (Snina, Zvala), liehovarníctva (Stakčín, Ubľa) a furmanstva. 

Základom debnárskej technológie bola výroba dúžky – jej tvar bol pritom pri každom výrobku iný. Dúžky sa opracovávali na púšťacej lavici. Zaoblenie a sklon bočnej hrany bol kontrolovaný formou – modľou. Debnár mal desiatky modlí – podľa druhu výrobkov. Dúžky sa potom skladali do obruče a nabíjaním obručí boli sťahované do formy nádoby. Pri sudoch sa navlhčené dúžky sťahovali za horúca nad ohňom. Do drážky (utor) na okraji vnútornej steny nádoby sa následne osadilo doskové dno. 

Najstaršie údaje o debnároch v sninskom regióne sa dochovali v urbári humenského panstva z roku 1612. V Snine boli vtedy debnármi Matias Kolesar (libertín) a Michal Baskanič (libertín). Zo začiatku 19. storočia sa zachoval údaj o debnárovi v Stakčíne (bol ním Juraj Kots, ktorý zomrel v roku 1823), z roku 1869 zas pochádza údaj o debnárovi v Kolonici (Vasiľ Bililo, narodený v roku 1815 v Kolonici). V roku 1959 sa výrobou geliet zaoberal Peter Huda v Uličskom Krivom. 

Rozšírenie remesla v sninskom regióne:

Edit Delete
Najstarší záznam o debnároch sninského regiónu v urbári humenského panstva z roku 1612, ktorými boli Kolesar Matiaš a Baskanič Michal v Snine.

Najstarší záznam o debnároch sninského regiónu v urbári humenského panstva z roku 1612, ktorými boli Kolesar Matiaš a Baskanič Michal v Snine.

Debnársky výrobok – geleta z Novej Sedlice (2018).

Debnársky výrobok – geleta z Novej Sedlice (2018).